Dofinansowanie wymiany okien i drzwi

Planujesz wymianę okien? Sprawdź czy masz szansę na pomoc finansową na ten cel.

Termomodernizacja, czyli podwójny zysk. Nie dość że rachunki w kolejnych sezonach znacznie się obniżą to dodatkowo możemy postarać się o zwrot części kosztów od państwa. O dofinansowanie możemy ubiegać się jeśli prowadzony przez nas remont ma zmniejszyć koszty ogrzewania.

Bank Gospodarstwa KrajowegoPremia termomodernizacyjna jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ubiegać mogą się o nią tylko Ci, którzy skorzystali z kredytu bankowego. Nie mogą się o nią ubiegać osoby, które termomodernizują dom wyłącznie z własnych środków. Wysokość takiej dotacji wynosi do 16% poniesionych kosztów.

Po termomodernizacji domu powinniśmy osiągnąć komfort cieplny w domu, który określa się na poziomie 20-22 °C. Oznacza to uzyskanie temperatury korzystnej dla naszego organizmu. Po wykonaniu takiego remontu można obniżyć wydatki na energię nawet o 50%.

audyt energetycznyJeśli podejmiemy decyzję o termomodernizacji i chcemy otrzymać premię, pierwszą czynnością, którą musimy wykonać jest audyt energetyczny. Jest to analiza, dzięki której dowiemy się jaki jest najbardziej korzystny zakres prac w naszym domu. Taką ekspertyzę może przeprowadzić jedynie uprawniony audytor. (Lista audytorów znajduje się na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl). Badanie takie dla całego domu to koszt ok. 2 tysięcy złotych.

Następnym krokiem jest wybór banku, który udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. Do wniosku o kredyt należy dołączyć analizę z audytu energetycznego, a także wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – www.bgk.com.pl dostępna jest lista banków, które mogą udzielić nam tego rodzaju kredytów.

W ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów bank powinien podjąć decyzję o przyznaniu premii. Jeśli nasz wniosek jest niekompletny, bądź jeśli zaistniała niejasna dla banku kwestia, zostaniemy o tym powiadomieni i od tego momentu przysługuje nam okres 14 dni na dostarczenie brakujących dokumentów bądź na wyjaśnienie. Premia jest przekazywana do naszego banku po zakończeniu remontu. Zostanie ona zaliczona na spłatę części kredytu – do 20% jego wysokości.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego znajduje się kalkulator, który pomoże wyliczyć wysokość premii, którą możemy otrzymać. Ważne jest, że nie musimy dysponować wkładem własnym, aby uzyskać dofinansowanie. Nie ma również ograniczeń, co do okresu spłaty kredytu.

Nie prowadzisz termomodernizacji? Obniż koszty wymiany okien w inny sposób.

Zwrot części kosztów możemy uzyskać w związku z podniesieniem stawki podatku VAT. Aby było o możliwe musimy udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć następujące dokumenty:

– faktury

– wypełnione formularze VZM (wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wraz z wykazem faktur)

– potwierdzenie prawa korzystania z nieruchomości.

Na podstawie faktur obliczamy wysokość kwoty zwrotu. Jeśli wniosek zostanie złożony prawidłowo pieniądze otrzymamy w ciągu 4 miesięcy od daty jego złożenia.